دانشجویان مدیریت ساخت 90 -علوم و تحقیقات

موضوعات علمی و اطلاع رسانی

چارت دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت

 

جدول دروس و تخصصی والزامی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

کد درس

نام درس

تعداد واحد

1

اصول مقررات پیمان

3

2

روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه

3

3

روش های ساخت1

3

4

مدیریت ماشین آلات ساخت

3

5

یکی از دروس زیر:

الف-تحلیل و طراحی سیستم ها

ب-مدیریت کارگاه وایمنی

ج-تکنلوژی عالی بتن

 

3

3

جدول دروس تخصصی واختیاری گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

کد درس

نام درس

تعداد واحد

6

کاربر رایانه در مدیریت ساخت

3

7

روش های ساخت 2

3

8

مصالح ساخت پیشرفته

3

9

مدیریت مالی و حسابداری پروژه

3

10

اقتصاد مهندسی پیشرفته

3

11

روش های آماری و قابلیت اعتماد

3

12

برآورد و تجزیه بهاء

3

13

تعمیر وتقویت سازه ها

3

14

تحقیق در عملیات

3

15

روش تحقیق

3

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت 15:21  توسط حسن نورمحمدی  |